Τι σημαίνει το R μέσα σε κύκλο. Πως χρησιμοποιείται; Τι είναι το σύμβολο TM;

Το λατινικό γράμμα R μέσα σε κύκλο (® ) σημαίνει “Registered” δηλαδή “Κατοχυρωμένο”. Είναι ένα σύμβολο που δείχνει ότι το διακριτικό σήμα που συνοδεύει (π.χ. όνομα, λογότυπο, χρώμα, εικόνα, μοτίβο, σχήμα, συσκευασία ή ακόμα και ήχο) έχει καταχωριστεί νόμιμα και τελεσίδικα σε ένα εθνικό γραφείο εμπορικών σημάτων ή στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρηση στην οποία ανήκει. Το σύμβολο αρχικά εισήχθη το 1946 στις ΗΠΑ σε νόμο περί εμπορικών σημάτων και σταδιακά επικράτησε η χρήση του στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.

Το σύμβολο έχει ισχύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι αν ένα διακριτικό σήμα έχει κατοχυρωθεί σε εθνικό γραφείο, μπορεί να φέρει νομίμως το σύμβολο (R) και πάνω σε προϊόντα που κυκλοφορούν στις χώρες της ΕΕ, ακόμα και αν δεν έχει κατοχυρωθεί σε επίπεδο ΕΕ. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλες τις χώρες του κόσμου, επομένως χρειάζεται προσοχή στη χρήση του. Αν επιδιώκετε εξαγωγές των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας είναι καλό να βεβαιωθείτε πρώτα αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού. Σε πολλές χώρες απαγορεύεται η χρήση του αν δεν έχει προηγηθεί η πλήρης κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στο αντίστοιχο εθνικό γραφείο εμπορικών σημάτων.

Το σύμβολο (R) είναι διαθέσιμο στις περισσότερες γραμματοσειρές, πληκτρολογώντας Alt+0174 στο ξεχωριστό πληκτρολόγιο των αριθμών.

Στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες, τα μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα μπορούν να επισημανθούν με το σύμβολο TM (Trade Mark) που σημαίνει “εμπορικό σήμα”. Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιείται και το σύμβολο SM (Service mark) για τις υπηρεσίες, σε αντιδιαστολή με το TM που αφορά σε προϊόντα. Αυτό είναι απλά μια προειδοποίηση ότι ο ιδιοκτήτης του σήματος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σήμα είναι ιδιόκτητο, ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την κατοχύρωσή του. Δεν ισχύει το ίδιο στη Γερμανία, όπου η χρήση αυτού του συμβόλου επιτρέπεται μόνο για κατοχυρωμένα σήματα.

Το σύμβολο TM είναι διαθέσιμο στις περισσότερες γραμματοσειρές, πληκτρολογώντας Alt+0153 στο ξεχωριστό πληκτρολόγιο των αριθμών.

©Metrographics 2021